Kiállítás-biztosítás

Nemzetközi és belföldi kiállítások biztosítása

A biztosítási módozat keretében megtérülnek a biztosított részére az ipari kiállításokon, vásárokon kiállított biztosított vagyontárgyakban (kivéve kiállítási installáció), a kiállítás, illetve a hozzá kapcsolódó szállítások során bekövetkezett árukárok.

Ki kötheti meg a szerződést?

A szerződést – mind belföldi, mind nemzetközi kiállításokra – megkötheti a kiállításra kerülő vagyontárgyak tulajdonosa, illetve a vagyontárgyak megóvásában érdekelt bármely fél.

Mire nyújt fedezetet?
 • A kiállítás ideje alatt:
  • tűz
  • villámcsapás
  • robbanás
  • természeti katasztrófák következtében keletkező károk.
 • A kockázatviselés terjedelme bővíthető az alábbiakkal:
  • betöréses lopás
  • rablás
  • törés
  • vezetékes víz okozta károk

Várjuk szíves megkeresését!