Keretszerződés szállítmánybiztosításra

Keret jellegű szállítmánybiztosítás, nemzetközi és belföldi fuvarozásra

Keretszerződés

Keretszerződés azon Ügyfeleink számára, akik rendszeresen, de különböző jellegű szállítmányokat, különböző fuvarozási módokon, különböző helyekre fuvaroznak. Az előre meghatározott feltételekkel és díjakkal a szállítmányok biztosítási fedezetbevétele nagymértékben leegyszerűsödik, a biztosítási költség jól kalkulálható, és lényegesen gazdaságosabb, mint az egyutas biztosítás.

A keretszerződés főbb jellemzői:

 • különböző áruk és relációk, díjtételek is árunként és relációnként
 • indulás előtti bejelentési kötelezettség
 • csak a bejelentett tételek biztosítottak
 • díjfizetés hónap végén utólagosan

 

Forgalom alapú szerződés:

 • azonos áruféleségek, azonos reláció
 • díjszámítás alapja az éves forgalom
 • minimum letéti díj van
 • biztosítási év végén: elszámolás
Forgalomra szóló kötvény

Forgalomra szóló kötvény, melyet azon Ügyfeleinknek ajánlunk, akik ugyanolyan jellegű szállítmányokat, ugyanolyan fuvarozási módon, azonos relációban és rendszeresen fuvaroznak. Ebben az esetben minden egyes – a kötvény feltételeinek megfelelő – szállítás automatikusan, külön bejelentés nélkül – a kötvényben meghatározott feltételek szerint és díj mellett – biztosított. A biztosítási díj alapja a tervezett éves forgalom, az így kiszámított díj negyedéves részletekben fizethető, amely az év végén a tényleges forgalmi adatok alapján elszámolásra kerül.

Mire nyújt fedezetet?

 • All Risks az ICC (A) klauzúra szerint:

A feltételekben foglalt kizárások kivételével biztosított minden olyan árukár, ami amiatt keletkezett, hogy az árut szállították

 • Kiterjesztett kockázatokra szóló fedezet az ICC (B) klauzúra szerint:

(tűz vagy robbanás, szállítóeszközt ért baleset, a szállítmány szükségkikötőben történő kirakodása, földrengés, vulkánkitörés vagy villámcsapás, közös kárban hozott áldozat, tengerbevetés vagy tengerbe sodródás, tenger- vagy folyóvíz betörése a hajó vagy a biztosítás tárgyát szállító egyéb vízi jármű rakterébe, konténereibe, szállítótartályaiba vagy más tárolási helyeire. A hajó vagy egyéb vízi járműbe történő be- és kirakodás során vízbe esett vagy leejtett és a biztosítás tárgyát képező bármely csomagolási egység totálkára)

 • Korlátozott fedezetet az ICC (C) klauzúra szerint:

csak a záradékban megnevezett káresemények kapcsán keletkezett károkat téríti meg:
(tűz vagy robbanás, szállítóeszközt ért baleset, a szállítmány szükségkikötőben történő kirakodása, közös kárban hozott áldozat, tengerbevetés).

 • Kiegészítő fedezet lehet: TPND (lopás, dézsmálás, ki nem szolgáltatás)

Kérjük, tekintse meg a „keretszerződéshez” és a „forgalomra szóló kötvény” -hez kapcsolódó oldalainkat:

Várjuk szíves megkeresését!