Egészségügyi és szociális tevékenység szakmai felelősségbiztosítása műhiba, tévedés, mulasztás esetére

Egészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása

Egészségünk legnagyobb kincsünk, vigyáznunk kell rá. Az egészségügyben dolgozókat, orvosokat, ápolókat, egészségügyi tevékenységet végzőket nagy felelősség terheli.

Nem kizárható a tévedés, elvétés, mulasztás, műhiba, azaz akaratán kívül kárt okozhat a szolgáltató.

Az ilyen károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól az olyan szakmai hibákra, amelyekért a jogszabály szerint felelősséggel tartozik az orvos, a szakápoló, az ápoló, az egészségügyi tevékenységet végző vállalkozás, vállalat, klinika, kórház, rehabilitációs intézet stb.

Módozat részletei:

 • Biztosított/szerződő: egészségügyi szolgáltatást saját nevében nyújtó természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság;
 • Biztosítási esemény:
  A módozat egy felelősségbiztosítási csomag:

  • Alapelem (egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás), mely esetben biztosítási eseménynek minősül, ha:
   • a kárt maga a biztosított vagy olyan személy okozta, akinek a magatartásáért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik és
   • a kárt az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási/szakmai előírások és szabályok felróható módon történő megszegésével/megsértésével okozták és
   • a kárt az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy vagyonában, életében, testi épségében vagy egészségében okozták;
  • Kiterjesztő záradékok: magángyógyszerész-fedezet, idegen egészségügyi intézményben végzett tevékenység fedezete, vállalkozás keretében végzett (I) háziorvosi, (II) sebész, (III) szülész-, nőgyógyász, (IV) traumatológus fedezet.

A jelenlegi magyarországi joggyakorlatban az orvosi műhiba perek után az egyes kártérítési összegek elérik és meghaladják a 10 millió forintos nagyságrendet.

Orvos felelősségbiztosításhoz kapcsolódó cikkeink, leírásaink:

Orvosi szakma és biztosítás – azaz mi a lényege a szakmai felelősségbiztosításnak?
A kórház helyett az orvos fizet

Várjuk szíves megkeresését!