Belföldi szállítmánybiztosítás

Belföldi szállítmánybiztosítás, online díjajánlatkérés, szerződéskötés

Számos vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódóan szállít, vagy szállíttat különböző termékeket rendszeresen vagy esetenként. A továbbítás során előfordulhatnak olyan események, amelyek következtében az áru megsérül vagy megsemmisül. Belföldi szállítmánybiztosításunk ilyen esetekre nyújt megoldást.

Kinek ajánljuk?

A szállított áru feladója, címzettje, szállítmányozója részére. A fuvarozó szerződő fél lehet a biztosításban.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A szállított áruban keletkezett olyan károkra, melyek a fuvarozás teljes folyamata alatt, beleértve a fel-, le- és átrakodásokat keletkeznek. Lehet összkockázatú (all risks) biztosítás: véletlenül, váratlanul bekövetkezett közvetlen dologi kár, melyekkel összefüggésben a biztosító a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki, vagy lehet veszélynem szerinti (megnevezett kockázatokra szóló) biztosítás. Megköthető egy útra szóló biztosításként, illetve éves keretbiztosításként is.

Ki kötheti meg a szerződést?

Szerződő lehet: bármely magyarországi vállalkozás, illetve vállalkozó, aki az áru állagának megóvásában érdekelt (az áru tulajdonosa, szállítmányozó, fuvarozó stb.).

Az Ön igényeihez igazodik, hiszen választhat az egyutas- és a keretszerződés között.

 • egyutas szerződés
  • A szerződés egy adott szállítmányra, egy adott útvonalra vonatkozóan jön létre.
  • A biztosítás díja a biztosított áru jellegétől és értékétől, a szállítási útvonaltól, a csomagolástól, attól, hogy új vagy használt az áru, a fuvarozási módtól és a biztosítási fedezet mértékétől függ.
 • keretszerződés
  • A teljes éves áruforgalom biztosítható, beleértve a teljes export és import forgalmat.
  • A biztosítás díja a biztosított áruk jellegétől, a szállítási útvonalaktól, a teljes éves forgalom értékétől, a csomagolástól, attól, hogy új vagy használt az áru, a fuvarozási módtól és a biztosítási fedezet értékétől függ.
Mire nyújt fedezetet?
 • All Risks az ICC (A) klauzúra szerint:

A feltételekben foglalt kizárások kivételével biztosított minden olyan árukár, ami amiatt keletkezett, hogy az árut szállították

 • Kiterjesztett kockázatokra szóló fedezet az ICC (B) klauzúra szerint:

(tűz vagy robbanás, szállítóeszközt ért baleset, a szállítmány szükségkikötőben történő kirakodása, földrengés, vulkánkitörés vagy villámcsapás, közös kárban hozott áldozat, tengerbevetés vagy tengerbe sodródás, tenger- vagy folyóvíz betörése a hajó vagy a biztosítás tárgyát szállító egyéb vízi jármű rakterébe, konténereibe, szállítótartályaiba vagy más tárolási helyeire. A hajó vagy egyéb vízi járműbe történő be- és kirakodás során vízbe esett vagy leejtett és a biztosítás tárgyát képező bármely csomagolási egység totálkára)

 • Korlátozott fedezetet az ICC (C) klauzúra szerint:

csak a záradékban megnevezett káresemények kapcsán keletkezett károkat téríti meg:
(tűz vagy robbanás, szállítóeszközt ért baleset, a szállítmány szükségkikötőben történő kirakodása, közös kárban hozott áldozat, tengerbevetés).

 • Kiegészítő fedezet lehet: TPND (lopás, dézsmálás, ki nem szolgáltatás)

Várjuk szíves megkeresését!